પંચાયત વિભાગ

જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત -ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
વધારે
ટેન્ડર્સ
હાલ માં કોઈ ટેન્ડર ઉપસ્થિત નથી.

VIKAS PATH
અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
Search your name in the voter’s list
Event Calender
જીલ્લો પસંદ કરો

જિલ્લા વિષે

જૂનાગઢ જિલ્લો ઉતર અક્ષાંશ ર૦.૪૪ અને ૨૧.૪૦ તથા પૂર્વ રેખાંશ ૬૯.૪૦ અને ૭૧.૦પ ઉપર આવેલો છે. હાલના આ જિલ્લાનું અસ્તિત્વ તા. ૧૯/૪/૧૯૪૯ થી જૂનાગઢ તેમજ આજુબાજુના અન્ય દેશી રજવાડાનાં વિલીનકરણથી થયુ. આ રજવાડામાં જૂનાગઢ, માણાવદર, માંગરોળ, બાંટવા, સરદારગઢ મુખ્‍ય હતાં. આ જિલ્લાનો કુલ વિસ્તાર નવા જિલ્લાના વિભાજન મુજબ ૮૮૮૧.૮ ચો. કી. મી. છે.

વધારે...


ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે (બી. પી. એલ.) બાળકો માટે મહિલાઓ માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખેડૂતો માટે
હું આ તાલુકાનો છું મારે જાણવું છે કે,

તાલુકો પસંદ કરો

જૂનાગઢ જિલ્લો
જૂનાગઢ જિલ્લો
જૂનાગઢ
તાલુકાઓ૧૪
ગ્રામ પંચાયત૮૨૧
ગામડાઓ૧૦૩૦
વસ્તીર૪૪૮૪ર૭
કુલ ક્ષેત્રફળ૮૮૭૧.૦૬ ચો.કી.મી.
ગ્રામ્‍ય વસતિ૧૭૩૧૧૦૧
શ્રી અજય પ્રકાશ (આઇ.એ.એસ.),શ્રી અજય પ્રકાશ (આઇ.એ.એસ.),
જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
મારુ ગામ
એડમીન લોગીન
અગત્‍યના ઓનલાઇન સોફટવેર
VIKAS PATH
GSWAN
india.gov.in - The National Portal of India
E-Gram Google
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ