શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર FacebookTwitter
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત.
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
માનનીય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગુજરાત.
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
પંચાયત (સ્વતંત્ર હવાલો), ગુજરાત.

અવનવા સમાચાર

આરોગ્યશાખાના વોક ઇન ઇન્ટરવ્યું દર માસના પ્રથમ સોમવારે મોકુફ રાખવા બાબતે.
જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી લેપ્રેસી પ્રોગામ કમિટીમાં " પેરા મેડીકલ વર્કર " માટે વોક ઇન્ટરવ્યું અંગેની જાહેરાત
જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર જુનાગઢના લેપ્ર્ર્ર્રસી શાખામાં પેેેેરા મેડીકલ વર્કરની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ.
જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર જુનાગઢના લેપ્ર્ર્ર્રસી શાખામાં પેેેેરા મેડીકલ વર્કરની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ.
તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ જિલ્લા પંચાયત ખાતે આરોગ્ય સોસાયટી હેઠળ લેવાયેલ આયુષ મેડીકલ ઓફીસરમ,આર.બી.એસ.કે.ફાર્માસીસ્ટ,સ્ટાફ નર્સ નુ મેરીટ લીસ્ટ
ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ્ સોસાયટી જુનાગઢ ના ડી.પી.એમ.ચુ.માં આર.બી.એસ.કે.ફાર્માસીસ્ટ કમ ડેટા આસીસ્ટેન્ટ ની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ ઇન્ટરવ્યુ.
ડીસ્ટ્રીક્ટ અર્બન હેલ્થ યુનિટ જુનાગઢના વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૯
વધારે...
Close

જીલ્લા વિષે

જૂનાગઢ જિલ્લો ઉતર અક્ષાંશ ર૦.૪૪ અને ૨૧.૪૦ તથા પૂર્વ રેખાંશ ૬૯.૪૦ અને ૭૧.૦પ ઉપર આવેલો છે. હાલના આ જિલ્લાનું અસ્તિત્વ તા. ૧૯/૪/૧૯૪૯ થી જૂનાગઢ તેમજ આજુબાજુના અન્ય દેશી રજવાડાનાં વિલીનકરણથી થયુ. આ રજવાડામાં જૂનાગઢ, માણાવદર, માંગરોળ, બાંટવા, સરદારગઢ મુખ્‍ય હતાં. આ જિલ્લાનો કુલ વિસ્તાર નવા જિલ્લાના વિભાજન મુજબ ૮૮૮૧.૮ ચો. કી. મી. છે.

વધારે...
  • તાલુકાઓ-
  • ગ્રામ પંચાયત- ૪૯૧
  • વિસ્તાર-૫૦૨૭.૬૦ ચો.કિ.મી.
  • ગ્રામ્ય વસ્તિ - ૯૬૪૯૫૦
  • શહેરી વસ્તી - ૫૬૨૩૭૯
  • કુલ વસ્તી - ૧૫૨૭૩૨૯
  • સાક્ષરતા - ૭૮.૫૫ % સેન્સસ ૨૦૧૧ મુજબ
GSWANindia.gov.in - The National Portal of IndiaStatue of Unity

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 656192