પંચાયત વિભાગ
જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયત
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

શ્રીમતિ રાદડીયા ભાનુબેન નિતેશભાઈશ્રીમતિ રાદડીયા ભાનુબેન નિતેશભાઈ
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત કચેરી જુનાગઢ
તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જુનાગઢશ્રી પી.જી.જાડેજા
તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જુનાગઢ
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​

ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગજૂનાગઢ જીલ્લોજૂનાગઢ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


જૂનાગઢ
ગ્રામ પંચાયત
ગામડાઓ પ૭
વસ્‍તી ૧૨૮૭૬૪
આ તાલુકાએ પ૭ ગામ પંચાયત વિસ્‍તાર મળી કુલ –પ૭ ગામોનો અને જુનાગઢ તાલુકો જુનાગઢ જિલ્‍લાના મુખ્ય મથક પર આવેલ છે. અહિના મુખ્‍યત્‍વે પાકમાં ઘઉં, કપાસ, મગફળી, જીરૂ અને ગૌણ પાકો એરંડા,  બાજરી જેવા પાકો લેવામાં આવે છે. આ તાલુકાની જમીન કાળી અને સારી છે.

વધારે...