પંચાયત વિભાગ
વંથલી તાલુકા પંચાયત
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

હરસુખલાલ દેવશીભાઇ શેખાતહરસુખલાલ દેવશીભાઇ શેખાત
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
TDO આર. કે. ઉનડકટ
તાલુકા વિકાસ અઘિકારી
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​

ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગજૂનાગઢ જીલ્લોવંથલી તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


વંથલી
ગ્રામ પંચાયત ૪૬
ગામડાઓ -
વસ્‍તી ૯૭૩૨૫
વંથલી તાલુકાના તજજ્ઞોના મતાનુસાર વંથલી શહેરમાં વામન ભગવાન નું પુરાણુ મંદિર આવેલુ છે, તથા વંથલી તાલુકા ના ગાંઠિલા ગામે ઓઝત નદીના કાંઠે ઉમીયા માતાજી નું મંદિર આવેલુ છે. જે તાલુકા મથકે થી ( કી.મી. તથા જિલ્‍લા મથકે થી ૧૦ કી.મી.તથા મોટા કાજલીયાળા ગામે અઁબેશ્‍વર મઁદીર તેમજ વાસનનુઁ રમણીય સ્‍થળ છે. જે તાલુકા મથકેથી ૬ કી.મી. અને જીલ્‍લા મથકેથી ર૧ કી.મી.થાય છે તથા વઁથલી તાલુકાના ખોરાસા ગામે વ્‍યઁકટેશ ભગવાન તીરુપતી બાલાજીનુઁ ઐતિહાસીક મઁદીર જે ભારતમાઁ બે બાલાજી મઁદિર પૈકીનુઁ એક છે. તે અહી છે. તા. મથકેથી ૧૮ કી.મી. તથા જી. મથકેથી ૩૩ કી.મી. છે. તથા વઁથલી તાલુકાની ઉતર દિશામાઁ ઉબેણ નદી આવેલી છે તથા દક્ષીણ દિશામાઁ ઓઝત નદી આવેલી છે. આ તાલુકાએ ૪૬ ગામ પઁચાયત વિસ્‍તાર મળી કુલ ૪૬ ગામો છે. જુનાગઢ જીલ્‍લાના પશ્‍ચીમ તરફ અને જુનાગઢ થી વેરાવળ તરફના હાઇ વે રસ્‍તા ઉપર આ તાલુકો આવેલો
વધારે...